top of page

Bản quyền - Cộng tác

Bạn muốn chia sẻ nội dung?

Tất cả nội dung bài viết bao gồm dạng chữ và hình ảnh của blog (trừ nội dung được trích dẫn từ sách) đều thuộc bản quyền của Khi Phụ Nữ Đọc.

 

Bạn có thể chia sẻ bài viết bằng cách nhấn nút “chia sẻ” (share) trên blog/group của Khi Phụ Nữ Đọc, copy đường link của bài viết để share lại trên trang cá nhân… Tuy nhiên, mọi hình thức đăng tải lại vì mục đích thương mại (sử dụng quá 25% toàn bài viết) đều cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khi Phụ Nữ Đọc. Hãy tôn trọng luật bản quyền và công sức của người viết bằng cách không sao chép lại mà không để nguồn rõ ràng (không để tên blog, tác giả, và không kèm link gốc).

 

Mọi thông tin trao đổi, cộng tác, xin vui lòng gửi tới địa chỉ email: khiphunudoc@gmail.com

 

Chân thành cảm ơn!

bottom of page