top of page

Tủ ebook của KPNĐ

Những cuốn sách do KPNĐ thực hiện, dành cho tất cả thành viên của cộng đồng

Khi Phụ Nữ Đọc.

Tủ sách

1st-ebook-kpnd.png

Đọc sách - Khởi đầu của một thói quen

Đây là một ấn phẩm ngẫu hứng hoàn toàn miễn phí của Khi Phụ Nữ Đọc. Chúng tôi thực hiện ấn phẩm này với mong muốn khuyến khích thói quen đọc sách của các độc giả nữ, đồng thời tạo một kỉ niệm cho những thành viên đã tham gia vào thử thách "30 ngày đọc sách cùng Khi Phụ Nữ Đọc".

 

Ấn phẩm là tập hợp các bài viết của thành viên cộng đồng, xoay quanh thói quen đọc sách, phương pháp luyện đọc và các cuốn sách hay mà họ đã đọc qua.

Levitating Books

Coming soon

Coming soon

Levitating Books

Coming soon

Coming soon

bottom of page